ACA Retreat 2020 uitgesteld/postponed


In het verband met de COVID-19 maatregelen is het 2020 retreat bij Eikhold Natuurvriendenhuis in Zuid Limburg uitgesteld. Het committee is bezig met het plannen van eventuele alternatieve activiteiten. We hopen dat het retreat dit jaar (2021) wel doorgang kan hebben. Wordt vervolgd... 

Due to continued distancing regulations regarding COVID-19, the ACA Intergroup Netherlands (#598) has decided to postpone the 2020 retreat at Eikhold Natuurvriendenhuis in Zuid Limburg until 2021.
The committee is busy planning alternative activities, so please stay tuned to your inbox for more information.

 

 

 Nieuws van ACA WSO + ACA WSO-Europa 

 https://adultchildren.org/

http://acawsoec.com/

https://acawso.org/

 

 

 

The new Traveler newspaper is here: 

https://acawso.org/category/the-traveler-newsletter/

 

 Comline, Traveler en SMR email abonnement:

https://adultchildren.org/newsletter/

 

 

Nieuwe Literatuur: The Loving Parent Guidebook

Voor iedereen, ook voor mensen die de ACA pas net hebben leren kennen.

More Info at https://acawso.org/category/loving-parent-guidebook/  

The LPG Committee thanks you for your support!

 

 

 


 

 

APB Tentkaart

https://acawso.org/wp-content/uploads/2018/12/APB-Tent-Card_final-draft_09.4.2019.pdf 

APB = Adressing Predatory Behaviour.

 

Kaart met reminders betreffende veiligheid in de meetings om op de meeting-tafel te zetten. Dit is voorlopig nog een concept-versie met het "draft" watermerk. Het zal waarschijnlijk tot ergens in 2021 duren voordat alle goedkeuringsprocedures zijn afgerond. Onderdeel van deze procedures is dat de conceptkaart door een aantal meetings wordt uitgeprobeerd. Achteraf, in de laatste Europa meeting, hebben we b.v. opgemerkt dat we er graag QRcodes op hebben staan.

 


 

  

 Volunteer Request: The Service Network Committee.

Service Network Commitee is voor alle serviceleden op alle levels. Hier kan je terecht met vraagstukken waar je met de andere serviceleden van je meeting of IG niet uitkomt.

We have scheduled meetings to review an ACA Preamble. We think this will be good for our program and be a better fit than the mission statement that was discussed at the 2019 ABC. The goal is to get a consensus on the wording of an ACA preamble so it can be brought to the 2020 ABC as a motion.  

Please join the ACA Service Network Committee (SNC)

Preamble discussion on Monday October 21st at 02:00 am ECTS,

and on Tuesday October 22nd at 20:00 pm ECTS. 

https://zoom.us/j/368722526

ACA Preamble discussion (link)

 (vergaderstukken) https://acawso.org/category/service-structure-committee/ 

 


 

 

Concept Study Call is scheduled op de 3e zondag v.d. maand om 16:30 am CET/CEST. 

To join this meeting: https://zoom.us/j/283490458 ; Meeting ID: 283 490 458; find your local number: https://zoom.us/u/ac3j5Blsoa 

( https://adultchildren.org/literature/the-twelve-concepts-of-aca/ ).

 

 


 

 

Monthly European Committee Teleconference (EC TC)

Time: (usually) each 1st Saturday o.t. month, 14:00 CET

The meeting is hosted via Zoom:

https://zoom.us/j/178726055 

www.acawsoec.com 

Notulen: https://acawso.org/category/european-connection/ 

 

  


 

 

The ACA WSO Board monthly teleconference meeting:

second Saturday of each month,

using Zoom, at 2pm Eastern Time (= 20:00 u CET). For more information, including agendas, previous minutes, the Zoom meeting ID, and telephone access numbers, please visit https://acawso.org/monthly-telecon/ 

Note: There is always some time at the end for Guest Comments/Questions

 

Zoom link: https://zoom.us/j/228809511 

 

(Notulen) https://acawso.org/category/wso-minutes/ 

(zie ook sidebar rechts) Board Teleconference Agendas

(zie ook sidebar rechts) Board Treasurer’s Report

 

(zie ook sidebar rechts) WSO Office

 

 


 

 

 

Extra info & disclaimer

Dodatkowe informacje i klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

 

Noot1Slack (discussie) en Zoom (vergaderingen) kunnen gebruikt worden via een browser maar men kan ook de apps downloaden. Zoom kan via gewone telefoon gebeld worden.

https://slack.com/intl/en-nl/   

https://www.zoom.us/ 

 

Wie interesse heeft kan (moet) worden uitgenodigd voor Slack.

Stuur een mailtje naar 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of iemand anders die op WSO-Slack zit

als je wil worden uitgenodigd. Voor de Safe Space meeting (niet actief momenteel) of Slack NL-BE zend mij, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , een mailtje.

 

Uitnodiging voor Slack NL-BE is niet hetzelfde als uitnodiging voor WSO-Slack en de uitnodiging voor Safe_Space_Meeting op Slack (momenteel in-actief) is wéér een andere uitnodiging. A.u.b. vraag duidelijk welke uitnodiging(en) je wil.

 

 

 Noot2Het meeste van dit nieuws is in het Engels want dat is Globaal gezien de voertaal. Waar er in het Nederlands iets bij staat, is dat een toevoeging van mij, webmaster ACA NL-BE, of een vertaling van waar het origineel minder overzichtelijk was. Dit nieuws is verzameld via Slack, werkforum voor WSO (incl. WSO-Europa). Ik, webmaster, ben géén vertegenwoordiger van de IG NL-BE naar WSO en WSO-Europa. Daarnaast ben ik redelijk nieuw op Slack. Bovendien is deze info verzameld in de openbare ACA WSO chatrooms.

Er is enorm veel te doen op Wereld-niveau en dat vraagt specialisatie en commitment. Diverse subcommissies hebben meer besloten chatrooms voor de mensen die hun specialisatie inmiddels hebben gekozen. Vergaderingen & overleg hierbeneden vermeld zijn maar een klein gedeelte van wat er allemaal te doen is.

 

Op Slack kan men rustig rondkijken wat de bezigheden bij WSO en WSO-Europa inhouden en naar wens wel of niet een specialisatie kiezen. Iedereen mag deelnemen aan de discussies op Slack, en iedereen mag deelnemen aan de vergaderingen via Zoom. Op Slack kan men ook vragen stellen over het Programma en over Serviceverlening.

 


 

 

Note1: Slack (discussion) and Zoom (meetings) can be used via a browser, but people can also download the apps. Zoom can be called by normal phone.

https://slack.com/intl/en-nl/   

https://www.zoom.us/ 

Those who are interested can (must) be invited to Slack.

Send an email to

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

or someone else who is on WSO-Slack

if you want to be invited. For the Safe_Space_Meeting (currently inactive) or Slack NL-BE, send me, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , an email.

 

Invitation to Slack NL-BE is not the same as invitation to WSO-Slack and the invitation to Safe_Space_Meeting on Slack (currently inactive) is yet another invitation. Please ask clearly which invitation(s) you want. 

 

 

 Note2: Most of this news is in English because that is the official language. Where there is something in Dutch, it is an addition from me, webmaster ACA NL-BE. This news has been collected via Slack, working forum for WSO (incl. WSO-Europe). I, webmaster, am not a representative of the IG NL-BE to WSO and WSO Europe. I'm also fairly new to Slack. Moreover, this information is collected in the public ACA WSO chatrooms.

There is a lot to do on a global level and that requires specialisation and commitment. Various subcommittees have more private chat rooms for the people who have already chosen their specialisation. Meetings & consultations mentioned below are only a small part of what can be done.

At Slack one can take a look around to see what the activities at WSO and WSO Europe involve and choose a specialisation if desired. Everyone can participate in the discussions on Slack, and everyone can participate in the meetings via Zoom. At Slack, you can also ask questions about the Programme and about service provision.

 

 


 

 

Uwaga1Dostęp do funkcji Slack (dyskusja) i Zoom (spotkania) można uzyskać przez przeglądarkę, ale można również pobrać aplikacje. Zoom działa również przez zwykły telefon.

https://slack.com/intl/en-nl/   

https://www.zoom.us/ 

 

Zainteresowani mogą (muszą) zostać zaproszeni do Slack.

Wyślij e-mail na adres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

lub kogoś innego, kto jest na WSO-Slack,

jeśli chcesz być zaproszony. Dla Safe_Space_Meeting (obecnie nieaktywny) lub Slack NL-BE wyślij mi Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wiadomość e-mail.

 

Zaproszenie na Slack NL-BE nie jest takie samo jak zaproszenie na WSO-Slack, a zaproszenie na Safe_Space_Meeting on Slack (obecnie nieaktywne) jest kolejnym zaproszeniem. Proszę wyraźnie zapytać, które zaproszenie (zaproszenia) chcesz.

 

 

 Uwaga2Większość tych wiadomości jest w języku angielskim, ponieważ jest to język urzędowy. Tam, gdzie jest coś w języku niderlandzkim, jest to dodatek ode mnie, webmastera DDA NL-BE. Informacje te zostały zebrane za pośrednictwem Slack, forum roboczego WSO (w tym WSO-Europe). Ja, webmaster, nie jestem przedstawicielem IG NL-BE w WSO i WSO Europe. Jestem też całkiem nowy w Slack. Ponadto informacje te są gromadzone w publicznych czatach DDA WSO.

Jest wiele do zrobienia na poziomie globalnym, a to wymaga specjalizacji i zaangażowania. Różne podkomitety mają więcej prywatnych czatów dla osób, które już wybrały swoją specjalizację. Wymienione poniżej spotkania i konsultacje to tylko niewielka część tego, co można zrobić.

W Slack możesz przyjrzeć się działaniom w WSO i WSO Europe i wybrać specjalizację, jeśli chcesz. Każdy może uczestniczyć w dyskusjach na temat luzu, a każdy może uczestniczyć w spotkaniach za pośrednictwem Zoom. W Slack można również zadawać pytania dotyczące programu i świadczenia usług.